Filppa.com

Tutkiva toiminta

Aloitin tämän sarjakuvatutkimukselle varatun osion kasaamisen sivuston päivittämisen yhteydessä keväällä 2011. Pääpainona on sarjakuvailmaisu ja siihen liittyvät historialliset ja ajankohtaiset asiat. Seuraavassa käyn omaa prosessiani hieman läpi.

Ilmaisu

Sarjakuva toimii tärkeänä ilmaisuvälineenäni, jota käytän tutkimuksen tekemisessä ja mahdollisuuksien mukaan kaikissa tieteellisien teoksien raportoinnissa. Sarjakuva ei kuitenkaan ole minulle pelkästään ilmaisuväline vaan myös tärkein tutkimuksen kohteeni. Tutkimus -osion sisältää ajatuksiani sarjakuvailmaisusta ja sen hyödyntämisestä osana tieteellistä tekstikerrontaa.

Tekeminen

Ilmaisun saattaminen luettavaan muotoon vaatii aina tekemistä. Vaikka tekeminen on välillä hidasta niin toisinaan saa enemmänkin aikaa. Palaute auttaa aina eteenpäin. Tutustu siis tutkivaan toimintaani, ilmaisuuni, teoksiini ja tekemiseeni ja lähetä kommentteja sivujen alaosassa olevalla lomakkeella. Kaikessa tekemisessä pyrin käyttämään ilmaisuvälineenä sarjakuvaa. Tällöin tekeminen tuottaa lisäarvoa sarjakuvailmaisua tutkivalle toiminnalle.

Tutkiva toiminta

Kuten tekemisen yhteydessä mainitsin niin lähtökohtana on aina tuottaa sarjakuvia. Tausta-ajatuksenani on, että oma ilmaisuni ja tekemiseni tuottavat aineistoa tutkivalle toiminnalleni. Omat tuotokseni toimivat tällöin sekä teoksina, että muodostavat tärkeän pohjan tutkivalle toiminnalle. Kirjoitan ajallaan lisää näkemyksistäni tutkivaan toimintaan liittyen. Tutkimusotteeni on toimintatutkimuksellinen ja päämääränä tuottaa yhtenäinen teos.

Tieteellisiä tekstejä syntyy vain tekemällä ja tutkimalla. Vaikka suurin osa jää pöytälaatikkoon niin tarkoituksena olisi jossain vaiheessa saattaa sopiva paketti kasaan, jolla voisi väitellä. Kuitenkin, itse prosessi on minulle tärkeämpää kuin teoksien ja artikkelien tuottaminen.